• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

НОВОСТИ

img

Научно-истражувачки проект „ИНОВАЗИМ“

Истражување и практична примена на Електрофилтерската пепел /ЕФП/ од термоелектраната РЕК Битола во стабилизација на природни почвени материјали при изградба на патишта...

img

Оцена на сообразност за битуменски мешавини согласно барањата на МКС EN стандардите и законот за градежни производи

На ден 21.02.2019 год. одржано е едукативен настан на Групацијата за агрегати, бетони и асфалти при Стопанската комора на Македонија.


img

Доделена плакета на ЗИМ “СКОПЈЕ“ АД Скопје

На ден 29.01.2018, по повод 50 години од основањето на Друштвото за Патишта на Република Македонија "Via Vita", Председателот на Друштвото му додели плакета на ЗИМ “СКОПЈЕ“ А.Д.Скопје.

img

Сертификат за акредитација

ЗИМСЕРТ како независна организациона целина при Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии „СКОПЈЕ“ АД - Скопје. Од 16.08.2017 год. е акредитирано сертификационото тело од страна на Институтот за Aкредитација на Република Македонија.