• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА НА КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Проекти:

 • Основен проект за изградба на комплекс Винарија СТОБИ Градско;
 • Основен проект за Фабрика за електроника на автомобили на Џонсон Контролс во СЕЗ Бунарџик;
 • Основен пркет за мерно регулациона станица во СЕЗ Бунарџик
 • Основен проект за производство, складиште и изложбено-продажен салон за мебел ма Југоекспорт Стил;
 • Изведбен проект за зајакнување на дел од конструкцијата на објектот "Доградба на управна зграда на Стопанска банка А.Д. - Скопје".
 • Ревизија на Основни проекти за локални патишта во Р. Македонија.
 • Основен проект за Фабрика за електроника КЕМЕТ Електроникс во СЕЗ Бунарџик;
 • Основен проект за Фабрика за текстилни производи за автомобили на Џонсон Контролс во СЕЗ Штип
 • Основен проект за изградба на фабрика за кондензатори КЕМЕТ Електроникс во ТИРЗ Скопје 1-Бунарџик
 • Основен проект за пречистителна станица во Прилеп
 • Основен проект за пречистителна станица во Струмица
 • Основен проект за пречистителна станица во Кочани
 • Основен проект за конзервација на Офицерски дом во Битола
 • Измени на основен проект на кули Џевахир во Скопје, и изградба на нов тргвски центар на истата локација.